O FIRMIE TOMINSECT

Jako samodzielny podmiot gospodarczy istnieje na rynku pracy od 1979 roku. Świadczone przez firmę usługi były autoryzowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi. Ośrodek Zwalczania Szkodników wykonuje usługi profilaktyczne i interwencyjne w zakresie zwalczania szkodników, które mają wpływ na stan sanitarny i zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne jak również opracowuje kompleksowe programy zwalczania szkodników w zakładach przemysłu mleczarskiego, spożywczego, przetwórstwa rolno-spożywczego, mięsnego, farmaceutycznego, hurtowniach, sklepach.

  • Zwalczanie os, szerszeni i komarów

  • Zwalczanie gryzoni na obszarach leśnych

  • Dezynfekcje ujęć wodnych

  • Zwalczanie zarodników pleśni w powietrzu

  • Odkażanie kurników o oznaczanie szkodników

  • Inspekcja TV trudno dostępnych miejsc

  • Monitoring szkodników

  • Kursy

Wizerunek Ośrodka Zwalczania Szkodników TOM-INSECT:

Stosowanie systemowej strategii zapobiegania infestacji szkodników dla poszczególnych zakładów tj. wykonywanie planów zabezpieczeń i dokumentacji zgodnej z wymogami HACCP, GMP, AIB

Świadczenie usług kontroli i zwalczania szkodników (stacje deratyzacyjne, detektory owadów, lampy owadobójcze, pułapki feromonowe, inhibitory wzrostu, zabezpieczanie obiektów przed ptakami)

Posiadanie odpowiednich certyfikatów dotyczących zwalczania szkodników

Stosowanie preparatów posiadających atesty PZH i pozwolenia M.Z . oraz Karty Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego stosowanych preparatów